BENOR - Trouw aan kwaliteit Met steun van de Vlaamse overheid Servicepunt BOUW
 
Nieuws | Agenda Studiedagen en beurzen Wat doet CeDuBo? Contact Materiaal en advies  
Nieuws | Agenda


Centrum Duurzaam Bouwen
Dag van het fietspad (Heusden-Zolder) 27 jun 2017

Programma

9u                         Ontvangst
9u30                     Ontwerpkenmerken fietspaden en goede praktijkvoorbeelden , 
                            Veerle Schoutteet  AWV en Bruno Coessens , Fietsersbond
10u30                   Koffiepauze
10u45                   Materiaalkeuze fietspad  
                            Bruno Coessens Fietsersbond en Thomas Vincent, OCW
11u45                   Vraag en antwoord
12u                       Lunch
13u                       Fijnfrezen van slechte fietspadverhardingen, 
                            John Vastmans Top Off
13u15                   Onderhoud van fietspaden en bermen AWV
14u15                   Koffiepauze
14u30                   Welk is de beste bomenassortiment voor vergroening van fietspaden  
                            Lynn Van der Auwera, Van der Auwera
14u45                   Fietsbeleid op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau, subsidies, 
                            onderzoeken en toekomstvisies, met kleine ingrepen fietspaden fietsveiliger maken 
                            Tina Caers,  Provincie Antwerpen dienst mobiliteit en Inge Caers Fietsberaad
15u45                   Vraag en antwoord
16u                       Einde

Praktisch

21 juni VAC Gent Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent
27 juni Centrum Duurzaam Bouwen, Schachtplein (parking), 3550 Heusden-Zolder

Deelname : 100 euro excL. 21% BTW (inclusief broodjeslunch en dranken)
Inschrijven: Inschrijven via www.cedubo.be/go/inschrijven


-> Overzicht alle berichten